tnctransport.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน ช่องทางที่ 1

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : xxxxxx xxxxx

เลขที่บัญชี : xxx-x-xxxxx-x

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 033-001404 , 080-091-2901
Line ID : tnctransport